Luc JANSEN, Notaris te Gent

 

Luc JANSEN

Notaris te Gent

 

Notaris Luc Jansen

Tempelhof 44
9000 Gent
Tel. (09) 225.28.55
Fax. (09) 223.91.48

LDE
BTW BE 0852070962
RPR Gent afdeling Gent
Verzekeringen van het Notariaat cvba

 

13 juni 2018

Je testament: hoe begin je eraan? Welke soorten testamenten bestaan er? En wat kan je zoal opnemen in je testament?

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat

11 juni 2018

Sinds 1 juni 2018 kan een natuurlijke persoon – onder bepaalde voorwaarden – een “eigen” gezinswoning aankopen tegen een verlaagd tarief van 7% registratiebelasting.
Een belangrijke voorwaarde daarbij is o.a. dat de koper (of de kopers) géén eigenaar(s) mogen zijn van een andere woning of een bouwgrond. Gebeurt de aankoop door verschillende personen, dan mogen ze samen ook geen mede-eigenaars zijn van een andere woning of bouwgrond. Kopers die dus een vakantiewoning, tweede verblijf of een tweede woning als investering willen aankopen, vallen nog onder het standaard tarief van 10%. De 7% geldt enkel voor de aankoop van de ‘enige’, eigen gezinswoning.

Moet je dan verplicht je vorige woning verkocht hebben om recht te hebben op het gunstig tarief van 7% bij de aankoop van je ‘nieuwe’ woning?
Nee, in sommige gevallen kan je bij je nieuwe aankoop al genieten van de 7% verkooprecht zélfs als je nog eigenaar bent van je ‘oude’ woning. Je moet je als koper dan wel verbinden om je onroerend goed waarvan je nog eigenaar van bent uiterlijk één jaar na de datum van de authentieke akte te verkopen én je moet kunnen aantonen dat er een causaal verband bestaat tussen deze verkoop en de verkrijging van het verlaagde tarief van 7%.

Is aan deze voorwaarde voldaan, dan zal het feit dat je nog eigenaar bent van je oorspronkelijke woning geen probleem vormen. Heb jij geen andere eigendom in volle eigendom (woning of bouwgrond), maar je partner wél? Dan zal jij kunnen genieten van de 7%, maar je partner niet.
De beoordeling in het kader van het tarief van 7% gebeurt dus per koper individueel.

Het standaardtarief van 10% registratiebelasting blijft geldig bij de aankoop van een onroerend goed. Voldoe je aan een aantal voorwaarden, dan kan je bij de aankoop van een enige en eigen gezinswoning recht hebben op een verlaagd tarief van 7%. Informeer je hierover bij de notaris.

Bron: Fednot

6 juni 2018

Je erfenis: niet meteen leuk om over na te denken, maar wel nuttig. Wat kan je zoal regelen en hoe (via een testament, een schenking, ...)? Kan het je erfgenamen geld besparen? En kan het ruzies in de familie vermijden?

Bron: Fednot

 

Sarah VAN MAELE
Master in het notariaat

sarah.vanmaele(plaats the 'at' sign hier)notariaatjansen.be

Menekse CIBLAK
Notarieel medewerker

menekse(plaats the 'at' sign hier)notariaatjansen.be

Sophie HEYMANS
Notarieel medewerker

Marieke VERAVERBEKE
Master in het notariaat

marieke(plaats the 'at' sign hier)notariaatjansen.be

 

Notaris Luc Jansen

Tempelhof 44
9000 Gent
Tel. (09) 225.28.55
Fax. (09) 223.91.48

LDE
BTW BE 0852070962
RPR Gent afdeling Gent
Verzekeringen van het Notariaat cvba